Về việc học chương trình Sơ cấp chính trị

Thứ ba - 08/01/2019 16:04
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                                                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    THỊ ỦY HOÀNG MAI                       
                    *                                                                                                           Hoàng Mai, ngày07tháng 01 năm 2019
         Số 1037 - CV/ThU
            Về việc học tập chương
           trình sơ cấp chính trị
 
 
                                  Kính gửi: - Ban Tổ chức, Tuyên giáo, Trung tâm BDCT thị xã,
                                                 - Ủy ban Nhân dân thị xã,
                                                 - Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã,
                                                 - Các Đảng ủy, chi bộ cơ sở. 
 
Thời gian qua, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã xây dựng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thị xã.
Để tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng trong tình hình mới, đảm bảo quy trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 9019 - CV/BTGTW ngày 23/10/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị; Kế hoạch số 81 KH/TU, ngày 20/7/2017 của Tỉnh ủy Nghệ An về học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các Đảng ủy, chi bộ cơ sở và các ban, phòng liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Thị ủy
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên.
- Chỉ đạo các Đảng ủy, chi bộ cơ sở tổ chức rà soát trình độ lý luận chính trị đối với đảng viên.
- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn thị xã, nhất là tổ chức đào tạo các lớp sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị.
2. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã
- Thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo sơ cấp lý luận chính trị theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019 được Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt.
- Tổ chức xét công nhận trình độ tương đương, học bổ sung các trường hợp thiếu tiết, thiếu nội dung chương trình Sơ cấp lý luận chính trị.
- Tổ chức mở lớp Sơ cấp LLCT cho đối tượng là cán bộ, đảng viên giáo viên các trường học vào dịp hè (tháng 7/2019).
- Cấp bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị theo quy định.
3. Các Đảng ủy, chi bộ cơ sở
- Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách những đảng viên chưa có bằng hoặc giấy chứng nhận tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy (qua Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã) để có kế hoạch xét trình độ tương đương sơ cấp chính trị trước ngày 28/03/2019 và lập danh sách học viên, cử đi học trước ngày 20/5/2019.
- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên làm hồ sơ đề nghị xét công nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị đối với những người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên theo Hướng dẫn 69 – HD/BTGTW ngày 14/01/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Chủ động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã trong việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
4. UBND thị xã
Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học thực hiện nghiêm túc công văn số 1804/SGDĐT - TCCB ngày 26/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát trình độ lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên để cử đi học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, đảm bảo chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ quản lý và giáo viên trong giai đoạn mới; chủ trì và hoàn thành việc lập danh sách giáo viên học sơ cấp chính trị trước ngày 29/3/2019, phối hợp Trung tâm BDCT thị xã tổ chức lớp sơ cấp chính trị tổ chức trong tháng 7/2019.
Việc đảng viên cơ sở phải học chương trình sơ cấp lý luận chính trị và phải có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cáo trình độ lý luận chính trị đã được quy định cụ thể tại điều 2, Quy định số 54 – QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về học tập lý luận chính trị trong Đảng.
 Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, phòng liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
Nơi nhận:
 - Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
 - Như trên,
 - Ban Thường vụ Thị ủy,
 - Lưu: VTThU, TTBDCT.
          ---
         In       bản
                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ
                              PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
                                               (đã ký)
 
 
 
 
                                          Đàm Hữu Hồng

Nguồn tin: TRUNG TÂM BDCT HOÀNG MAI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây